• Ausstellung "Moore an der Grenze"
 • Moors on the Edge Exhibition
 • Ausstellung "Moore an der Grenze"

Moore an der Grenze

Eine deutsch-tschechische Wanderausstellung

Diese Ausstellung will auf die „grenzwertige“ Situation unserer Moore aufmerksam machen.
Sie richtet sich an alle, die mehr über Moore wissen wollen und ist für Einzelbesucher, Schulklassen und Gruppen geeignet.
Die Ausstellung zeigt die vielfältigen Funktionen der Moore für Natur und Umwelt sowie die Zerstörung der Moore in den letzten Jahrhunderten. Was dagegen getan wird, erfährt man am Beispiel eines deutsch-tschechischen Projektes auf dem Erzgebirgskamm.

Die Ausstellung umfasst 20 Tafeln zu folgenden Themen:

 • Was ist ein Moor?
 • Die Zerstörung der Moore
 • Warum brauchen wir Moore?
 • Moor als Lebensraum von Tieren und Pflanzen
 • Moore in Menschenhand
 • Hilfe für Moore
 • Grenzübergreifender Moorschutz

Beispiel:

Ausstellung buchen:

Es ist möglich, die komplett zweisprachige Ausstellung kostenfrei zu buchen. Die 20 Aufsteller (Roll-Ups) sind frei stehend und einseitig bedruckt. Sie sind zwei Meter hoch und 80 Zentimeter breit.
Sie haben die Möglichkeit, die Elemente in einer Reihe oder gruppiert anzuordnen. Bei Platzproblemen ist es auch möglich, nur einen Teil der Ausstellung zu zeigen.

Kontakt:
Anita Hoverková
Projektbüro Moorevital 2018
Forstbezirk Marienberg, Markt 3,09496 Marienberg
Telefon: 03735/ 6611 167
anita.hoverkova@smul.sachen.de

Diese Ausstellung ist entstanden im Rahmen eines Ziel-3-Projektes und wurde gemeinschaftlich ins Leben gerufen vom Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“, der Landesdirektion Sachsen, dem Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie und dem Regionalamt Ústí nad Labem.

Rašeliniště na hranici

Česko-německá putovní výstava

Cílem této výstavy je upozornit na „mezní“ situaci našich rašelinišť.
Je určena všem, kteří se chtějí dozvědět víc informací o rašeliništích a je vhodná pro jednotlivce, školní třídy a skupiny. Výstava ukazuje rozmanité funkce rašelinišť pro přírodu a životní prostředí a také jejich destrukci v posledních stoletích.

Co se proti tomu dělá, to můžeme zjistit na příkladu německo-českého projektu na hřebenech Krušných hor.

Výstava zahrnuje 20 tabulí s následujícími tématy:

 • Co je rašeliniště?
 • Ničení rašelinišť
 • Proč potřebujeme rašeliniště?
 • Rašeliniště – životní prostor pro živočichy a rostliny
 • Rašeliniště v rukách člověka
 • Pomoc pro rašeliniště
 • Přeshraniční ochrana rašelinišť

Příklad:

Kniha Výstava

Tuto kompletně dvojjazyčnou výstavu je možné si bezplatně rezervovat. Jedná se o 20 volně stojících, jednostranně potištěných výstavních stojanů (roletek). Tyto jsou 2 metry vysoké a 80 cm široké. Tyto prvky je možno umístit v řadě nebo ve seskupené. V případě problémů s místem je možné nainstalovat jenom část výstavy.  


Kontakt:
Forstbezirk Marienberg-Projektbüro Moorevital
Anita Hoverková
Telefon: 03735/6661 167
anita.hoverkova@smul.sachsen.de

Výstava vznikla v rámci projektu Cíle 3 a byla vytvořena společně organizacemi Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“, Zemské ředitelství Sasko (Landesdirektion Sachsen), Saský Zemský úřad ŽP, zemědělství a geologie (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie) a Ústeckým krajem.